Lietošanas noteikumi

Interneta veikala www.autoprime.lv lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk Noteikumi), nosaka SIA EM AUTO SERVISS (turpmāk pārdevējs) ar Reģ.nr. 40203443224, adrese: Misas iela 26B, Rīga, LV-1058, interneta veikala www.autoprime.lv lietošanas kārtību, kā arī nosaka interneta veikala lietotāju pienākumus un tiesības. Pirms sākt lietot interneta veikalu www.autoprime.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta veikala lietošanas noteikumus.
SIA EM AUTO SERVISS var atjaunot šos internetveikala lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

Lietotāja tiesības un pienākumi
Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.
Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā autoprime.lv patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas. Papildus informāciju lasiet atteikuma tiesībās.
Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev visērtāko maksāšanas veidu, par kuriem plašāku informāciju iespējams iegūt sadaļā Maksājuma veidi.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic SIA EM AUTO SERVISS, ar Reģ.nr. 40203443224, adrese: Misas iela 26B, Rīga, LV-1058 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Pārdevēja tiesības un pienākumi
Pārdevējs apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2011/83/ES 52.punktu "Preču piegāde saistībā ar pārdošanas līgumiem var notikt dažādā veidā, turklāt vai nu nekavējoties, vai vēlākā datumā. Ja puses nav vienojušās par konkrētu piegādes datumu, tirgotājam piegāde būtu jāveic pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. [...]"

Preces piegāde.
www.autoprime.lv interneta veikalā Pircēja pasūtīto preci Pircējs var saņemt EM AUTO SERVISS SIA Autoprime.lv veikala tirdzniecības vietā: Čuibes ielā 6, Rīga, tā darba laikā, vai gadījumā, ja Pircējs ir norādījis pasūtījumā citu preces saņemšanas adresi, tā tiek par atsevišķu samaksu piegādāta Pircējam uz tā norādīto adresi, pušu saskaņotos laikos.
Preces piegādes izmaksas uz adresi, kas nav Pārdevēja tirdzniecības vieta, tiek noteiktas pēc Pārdevēja piesaistītā preces pārvadātāja tarifiem. Preces piegādes izmaksas precēm tiek iepriekš saskaņotas starp pārdevēju un pircēju.
Par preces pasūtījuma izpildes laiku informācija atrodam pie konkrētās preces. Kad Pārdevējs ir saņēmis apmaksu par pasūtīto preci, Pārdevējs informē Pircēju par precīzu pasūtījuma izpildes laiku. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs informē par to Pircēju, nosūtot paziņojumu, uz Pircēja e-pastu un/vai Pircēja telefona numuru.
Pircējam prece "autoprime.lv" tirdzniecības vietā ir jāizņem četrpadsmit (14) dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma par preces saņemšanu nosūtīšanas dienas skaitot.
Ja Pircējs neizņem preci iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un Pārdevējs var atmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.
Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad prece ir nodota Pircējam un Pircējs ir parakstījis dokumentu (rēķinu, pavadzīmi, transporta piegādes dok. vai tml.) par preces saņemšanu.
Ja Pircējs vēlas atceltu pasūtījumu vai vēlas veikt tajā izmaiņas, to var veikt līdz pasūtījuma sagatavošanai nodošanai Pircējam un šādā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: serviss@autoprime.lv, norādot konkrētu pasūtījuma datumu un numuru, kā arī norādot konkrētās izmaiņas vai nepieciešamību atcelt pasūtījumu.
Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
Prece tiks izsniegta tikai tai personai, kura tās ir pasūtījusi, tādēļ preces saņemšanas brīdī var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošs dokuments. Pretējā gadījumā pasūtījums netiks izsniegts.
Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu datu uzrādīšanu. Ja būs nepieciešama atkārtota piegāde vai piegāde uz citu adresi, par šo pakalpojumu var tikt piemērota papildus maksa.
Neskaidrību gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju. tiek sniegta palīdzība.

Izmantojot www.autoprime.lv interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.